Description

GP High pressure spray nozzles 0deg red, 15deg yellow, 25deg green, 40deg white, chemical nozzle black
EQ PWT